Streamsoft Prestiż - Zamówienia Internetowe
Przeznaczenie modułu

Moduł Zamówienia internetowe to aplikacja internetowa wspierająca obsługę sieci sprzedaży i oddziałów firmy. W każdej chwili uprawnieni klienci mogą kontrolować stan swoich zobowiązań, wprowadzać nowe zamówienia i śledzić stan ich realizacji. Aplikacja usprawnia pracę firm wielooddziałowych, które nie posiadają wspólnej bazy magazynowej. Umożliwia kontrolę stanów magazynowych oddalonych oddziałów oraz realizację przesunięć magazynowych.

Moduł Zamówienia internetowe zapewnia:
 • Ciągły i łatwy dostęp do aktualnej oferty, poprzez sieć internetową.
 • Aktywne budowanie więzi z odbiorcami.
 • Kreowanie nowoczesnego wizerunku firmy.
 • Pełna integracja z systemem Streamsoft Prestiż.
 • Dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym - wszystkie zmiany w bazie towarowej i warunkach handlowych klienta widoczne są natychmiast po ich wprowadzeniu.
Podstawowa funkcjonalność:
 • Ceny wyświetlane na stronie, wyliczane są z uwzględnieniem wszystkich warunków handlowych klienta: aktualnych promocji, umów handlowych, promocji ilościowych, waluty, itp.
 • Obsługa zamienników. Ofertę towarową można rozszerzyć o listę zamienników, którą klient może włączyć podczas przeglądania produktów.
 • Obsługa numerów katalogowych. Dla każdego towaru można wprowadzić listę numerów katalogowych jego producentów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie po wszystkich listach numerów katalogowych oraz wyświetlanie głównego numeru producenta.
 • Historia zamówień. Aktualna informacja o stanie realizacji zamówienia, dokumentach handlowych, warunkach dostawy, itp.
 • Kontrola zobowiązań i warunków handlowych.
 • Rozszerzony opis kartoteki towarowej o wybrane cechy definiowane, uwagi, zdjęcie towaru.
 • Wyszukiwanie wg wybranych rodzajów grup kartotekowych.
 • Słownik grup użytkowników powiązanych z wybraną listą magazynów lub oddziałów.
 • Wprowadzanie zamówień z możliwością wyboru rodzaju dokumentu handlowego (np. faktura, paragon, itp.) oraz dodatkowych uwag dla operatora systemu.
 • Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które otrzymuje operator i zamawiający poprzez email.
 • Dodatkowa kontrola adresu sieciowego. Dostęp każdego klienta ograniczony może być do jednego adresu sieciowego, klasy adresów lub listy adresów i klas.
copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE