Oprogramowanie ERP - Modelowe wdrożenia produkcji

Na podstawie doświadczeń związanych z wdrażaniem u klientów oprogramowania wspomagającego zarządzanie obszarem produkcji, opracowaliśmy cztery modele wdrożeniowe produkcji. Stanowią one cztery różne konfiguracje bogatego zestawu funkcjonalności produkcyjnych posiadanych przez moduł Zarządzanie produkcją, stanowiący element systemu ERP Streamsoft Prestiż. Konfiguracje te zostały dopasowane do różnych rodzajów produkcji (pod zamówienie klienta, wariantowa, na magazyn, montaż na zamówienie, jednostkowa na zamówienie), z jakimi spotykaliśmy się w zakładach produkcyjnych podczas przeprowadzania analiz przedwdrożeniowych.

Modelowe wdrożenia produkcji są konkurencyjną propozycją wobec dedykowanych wdrożeń produkcji, poprzedzonych długotrwałymi analizami. Oferujemy firmom produkcyjnym model wdrożenia produkcji zawierający konkretny zakres funkcjonalności mogących obsłużyć procesy biznesowe zachodzące u klienta.Dla wielu klientów liczy się czas wdrożenia i koszty w tym związane. Wdrożenia długotrwałe utrudniają realizację docelowej działalności firmy i stają się inwestycją koszto- i czasochłonną, która budzi wątpliwości co do dalszej jej celowości i niechęć do kontynuowania rozpoczętych prac. Wdrożenia modelowe produkcji, będące efektem przemyślanych działań, pokazują wyraźnie, że każde wdrożenie systemu informatycznego może skończyć się sukcesem.

W ramach modelowych wdrożeń produkcji ustalony został zakres funkcjonalny systemu informatycznego, który jest niezbędny dla klienta – do prawidłowego realizowania procesów produkcyjnych i dalszego ich wpływu na inne kluczowe procesy biznesowe związane z prowadzoną działalnością. Koncepcja wdrożeń modelowych pomija tzw. nadmiarowy zakres funkcjonalności systemu, który nie wnosi dla klienta żadnej wartości.

Pierwszemu modelowi, nadaliśmy nazwę „Karty pracy”

Umożliwia on zautomatyzowanie realizacji procesów produkcyjnych w firmach i zakładach, w których produkcja oparta jest na zamówieniach od klientów. W modelu tym realizacja i monitorowanie zleceń produkcyjnych oparte jest na kartach pracy z czynnościami. Wszelkie informacje zwrotne z produkcji przekazywane są do systemu informatycznego z urządzeń zewnętrznych, za pomocą których pracownicy produkcyjni zgłaszają wykonanie operacji, czynności, ilości półproduktów i wyrobów gotowych oraz czasy jednostkowe i przygotowawczo-zakończeniowe. Model znalazł zastsowanie m.in. u producentów wyrobów metalowych i niemetalowych (z tworzyw sztucznych itp.).

Drugi model to „Meldunki zwrotne”.

Umożliwia on realizację procesów produkcyjnych w przypadku produkcji pod zapas magazynowy i zamówienia od klientów. Zakłada on śledzenie realizacji zleceń produkcyjnych na podstawie operacji technologicznych i półproduktów. Zastosowanie tego modelu w praktyce umożliwia rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku, rozliczanie kosztów zlecenia produkcyjnego na różnych etapach jego realizacji, inwentaryzację na magazynach produkcji w toku. Model znajduje zastosowanie, np. w branży mootoryzacyjnej, u producentów wyrobów powroźniczych (lin, węży strażackich), u producentów włóknin technicznych (do produkcji dywanów, ściereczek itp.), u producentów urządzeń grzewczych itp.

Trzeci model to „Zamienniki dynamiczne”

Zapewnia on obsługę procesów związanych z produkcją wariantową pod zamówienia od klientów. W tym modelu możliwe jest obsłużenie wielu wariantów produkcji na podstawie jednej technologii oraz dynamiczne budowanie specyfikacji materiałowej na poziomie wprowadzania zamówienia od klienta. Model znajduje zastosowanie m.in.: w branży meblarskiej, w produkcji urządzeń oczyszczania ścieków – studnie kanalizacyjne itp.

Model czwarty, to „Operacje alternatywne”

Umożliwia on obsługę konfekcjonowania artykułów przemysłowych z wykorzystaniem operacji alternatywnych. Model ten świetnie sprawdza się w branży spożywczej i chemicznej. Znajduje zastosowanie zarówno w produkcji realizowanej pod zamówienie klienta jak i pod zapas magazynowy.

Opis systemu Streamsoft Pro pochodzi ze strony: www.streamsoft.pl

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE