Streamsoft Prestiż - Kasy Fiskalne
Przeznaczenie modułu

Moduł Kasy Fiskalne przeznaczony jest do obsługi detalicznych i hurtowych rozproszonych sieci handlowych, z wykorzystaniem Internetu.

Zalety modułu:
  • Centralna baza danych dla wszystkich punktów handlowych.
  • Zabezpieczenie ciągłości sprzedaży podczas chwilowych wyłączeń prądu lub braku dostępu do Internetu.
  • Szybki dostęp do informacji o sprzedaży, rotacji towaru, itp.
  • Pełna integracja z modułem Handlowo-Magazynowym oraz modułem Finanse i Księgowość.
Podstawowa funkcjonalność:
  • Programowanie i aktualizacja baz towarowych.
  • Programowanie i aktualizacja listy kodów EAN.
  • Programowanie i aktualizacja kartotek opakowań kaucjonowanych oraz powiązań opakowań i towarów (tandemy).
  • Programowanie i aktualizacja form płatności.
  • Odbiór informacji o sprzedaży i płatnościach oraz wydaniach i zwrotach opakowań kaucjonowanych.

Prowadzenie bazy sprzedaży
Moduł Kasy fiskalne umożliwia prowadzenie analitycznej bazy sprzedaży ze szczegółowymi informacjami o każdej transakcji przeprowadzonej na kasie.

Definiowanie raportów
Użytkownik ma możliwość definiowania raportów np. o czasowym rozkładzie sprzedaży wybranych asortymentów, grup asortymentów, itp.

Zadania cykliczne
W module można definiować zadania cykliczne dla kas fiskalnych np. aktualizacje baz towarowych, odbiorów sprzedaży.

Urządzenia
Moduł współpracuje z kasami systemowymi firmy Posnet.

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE