Streamsoft Prestiż - ABI Business Intelligence
Przeznaczenie modułu

ABI Business Intelligence to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oparte na technologii hurtowni danych, powstałe dzięki integracji technologii i wiedzy na temat systemów klasy Business Intelligence. Głównym zadaniem systemów tego typu jest:

 • uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego,
 • uproszczenie zarządzania i dostępu do informacji gromadzonych w przedsiębiorstwie,
 • wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje,
 • wspomaganie procesu podejmowania decyzji.

Dostosowanie do potrzeb Klienta
Analizy opracowywane są według struktury danych oraz obszarów biznesowych firmy. Każdy moduł tematyczny – sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn, rozrachunki, analizy finansowe (kontrolling) – posiada standardowe analizy oraz możliwość budowania własnych analiz z predefiniowanych w systemie miar, wymiarów i faktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu system spełnia potrzeby klientów, którzy mają specyficzne wymagania lub przyzwyczajenia. Odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb analizy z poszczególnych modułów tematycznych ABI, stanowią przestrzeń analityczną zbudowaną na fundamencie hurtowni danych.

Możliwość łatwej rozbudowy systemu
Kluczową zaletą architektury ABI jest możliwość wzbogacania o nowe zagadnienia merytoryczne, których pojawianie się jest naturalną konsekwencją rozwoju każdej firmy.

Analiza zyskowności produktów
System ABI pozwala m.in. na wykonanie analizy zyskowności produktów, określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach, śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty, sprawdzanie stopnia wykonania planów, przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji. Dodatkowo, wspomaga prognozowanie, badanie trendów, określanie procentowych udziałów oraz wyszukiwanie zależności między danymi.

Łatwy i mobilny dostęp do informacji
System ABI posiada unikalny interfejs. Poruszanie się po systemie jest intuicyjne nawet pomiędzy najbardziej zaawansowanymi analizami. Wybrane analizy są wyświetlane w bardzo czytelnej, graficznej formie.

Przykładowe zastosowanie ABI Business Intelligence:
 • Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców.
 • Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu.
 • Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta.
 • Obroty firmy.
 • Sprzedaż wg sposobów płatności.
 • Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych.
 • Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych.
 • Analiza dokumentów wg kierowcy.
 • Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży.
 • Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów.
 • Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów.
 • Analizy zaopatrzenia.
Wersje funkcjonalne ABI

Aplikacja podzielona jest na dwie wersje funkcjonalne: ABI Standard i ABI Premium.

 1. ABI Standard przeznaczony jest dla mniejszych firm operujących na relatywnie niewielkich bazach danych, których potrzeby ograniczają się do wykonywania analiz na podstawie danych z modułu Handlowo-Magazynowego w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia oraz magazynów.
 2. ABI Premium jest produktem dla bardziej wymagających klientów, których potrzeby analityczne wykraczają poza obszar gospodarki magazynowej. Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji Premium to m.in.: możliwość tworzenia analiz zapisów księgowych na kontach, stanów magazynowych na każdy dzień oraz monitorowania aktualnej sytuacji firmy poprzez Karty Wyników. Produkt ten jest optymalizowany i rozwijany pod kątem obsługi dużych baz danych, szybkości wykonywania analiz oraz ich dystrybucji.
Budowa ABI Business Intelligence:

Hurtownia danych
Hurtownia danych (Data Warehouse) to miejsce przechowywania ujednoliconych i sprawdzonych danych, niezbędnych do skutecznego wspomagania procesu podejmowania decyzji. Dane przechowywane w hurtowni są oddzielone od danych przechowywanych w bazie transakcyjnej. Dodatkowo hurtownia danych daje wielowymiarowy obraz zawartych w niej informacji. Gromadzone dane są informacjami zbiorczymi, których nie można uzyskać bezpośrednio z bazy transakcyjnej. Dane gromadzone są na osobnym serwerze SQL. Proces ten może odbywać się automatycznie, w zaplanowanym terminie np. w nocy - aby nie obciążać centralnego serwera danych. Hurtownia danych poprzez ABI Analizator daje użytkownikowi bezpośredni dostęp do danych.

ABI Analizator
Aby umożliwić pełne wykorzystanie danych zawartych w hurtowni, do dyspozycji są narzędzia raportujące przyjazne dla pracownika firmy, który niekoniecznie musi posiadać bogatą wiedzę z zakresu informatyki. ABI Analizator łączy się z hurtownią i pozwala na publikację danych. Jego cechą charakterystyczną jest prosta i intuicyjna obsługa, czytelna prezentacja sprawozdań (np. w formie graficznej, zaznaczanie kolorem wartości skrajnych, odchyleń) i umożliwienie automatycznego odświeżania raportów. Dostępne narzędzia umożliwiają tzw. drążenie danych, czyli docieranie do
bardziej szczegółowych informacji zawartych w raporcie, wychodząc od informacji bardziej ogólnej.

ABI Administrator
Administrator jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania systemem ABI i parametryzacji. Umożliwia również ustalenie zakresu uprawnień dla grup użytkowników lub poszczególnych operatorów. Funkcje w konfiguracji pozwalają administratorom na zarządzanie użytkownikami.

Autorem modułu jest firma Asoft PRO, Złoty Partner producenta programu Streamsoft Prestiż.

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE